06(277)6 - 22 - 15
м. Білицьке, вул. Праці, будинок 14
email: dobroschool.9@gmail.com

**************************************

 ************************************

************************************

************************************

************************************

 *************************************

МАТЕМАТИКА В ШКОЛІ

 *************************************

 *************************************

ФІЗИКА В АНІМАЦІЯХ

*************************************

БІОЛОГІЧНИЙ САЙТ

 ************************************

Динамічна Періодична система Менделєєва

 *************************************

 *************************************

**************************************

*************************************

*************************************

**************************************

**************************************

*************************************

*************************************

************************************

*************************************

Методичне об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу

 Мета і завдання МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2015/2016 н.р.)

  1. Спрямувати роботу МО на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:
  • Конституції України,
  • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
  • Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXIстолітті;
  • Держстандарту.
  1. Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
  2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
  3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.
  4. Плекати любов і повагу до українського слова, історії та традицій рідного краю.