06(277)6 - 22 - 15
м. Білицьке, вул. Праці, будинок 14
email: dobroschool.9@gmail.com

************************************

Євроінтеграційний портал

*************************

 ************************************

************************************

************************************

************************************

 ************************************

МАТЕМАТИКА В ШКОЛІ

 ************************************

 ************************************

ФІЗИКА В АНІМАЦІЯХ

************************************

БІОЛОГІЧНИЙ САЙТ

 ************************************

Динамічна Періодична система Менделєєва

 ************************************

 ************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

************************************

6 клас


 

Література

1. Прочитати оповідання В.Винниченка «Федько-халамидник»

2. Переписати у робочий зошит питання у відповідній послідовності:Вважається, що за жанром це оповідання. Використавши розумовий алгоритм, записати в зошит ознаки його.

1. Сусідські жалоби на Федька

2.Розбишака.

3. Федько на річці з друзями.

4. Заздрість і розгубленість Толі.

5. Татове виховання.

6. Переправа на крижинах на другий берег річки.

7. Федько рятує Толю.

8. Кара за Толю й смерть Федька.

3. Розумовий алгоритм:

  1. зверни увагу на обсяг твору;
  2. кількість важливих подій, про які розповідається у творі;
  3. кількість дійових осіб.

4. Підготувати усний твір-роздум «Яким я уявляю Федька (за оповіданням В.Винниченка «Федько-халамидник»)»

***********************************************************************

Російська мова

§ 35, упр. 153

 § 36, упр. 158

 § 37, упр. 160

*********************************************************************

Зарубіжна література

М.В. Гоголь "Ніч перед Різдвом"

 

******************************************************************

Англійська мова

Tag questions. Розділові питання.

Повторити правила утворення розділових питань с.62.

Вправа 1 с.72 (письмово) доповнити кожне речення розділовим питанням.

Вправа 2 с.72 (письмово) обрати правильні закінчення до поданих речень.

The degrees of comparison.Ступені порівняння прикметників.

Повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників с.73.

                               Ступені Порівняння Прикметників

В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний (PositiveDegree), вищий (ComparativeDegree) та найвищий (SuperlativeDegree).

Є три способи утворення ступенів порівняння прикметників: простий (синтетичний), складний та винятки.

Простий спосіб вимагає додавання закінчення -er для утворення вищого ступеню та закінчення -est для утворення найвищого ступеню. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:

cold - colder – the coldest

young - younger - the youngest

Такожвтакийспосібутворюютьсяступеніпорівняннядвоскладовихприкметників, щозакінчуютьсяна -ble, -er, -y, -some, -ow:

tender – tenderer – tenderest

narrow – narrower – narrowest

При цьому слід дотримуватись наступних орфографічних правил при утворенні ступенів порівняння прикметників у простий спосіб:

1. Якщо -е в кінці слова не вимовляється, то у вищому та найвищому ступені прикметника воно не використовується:

large – larger – the largest

brave – braver – bravest

2. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то приголосна подвоюється:

big – bigger- the biggest

hot – hotter – the hottest

3. Якщо прикметник закінчується на -у, перед якою йде приголосна, то вона змінюється на -i:

easy – easier - the easiest

Складнийспосіб утворенняступенівпорівнянняприкметниківвикористовуєтьсяз багатоскладовимиприкметникамитаздвоскладовимиприкметниками, щонезакінчуютьсяна -ble, -er, -y, -some, -ow. Дляутвореннявищогоступенюпорівнянняпередприкметникомвживаєтьсяслово more (більш, більше), длянайвищого – most (найбільш, найбільший):

beautiful  - more beautiful – the most beautiful

intelligent – more intelligent – the most intelligent

Також не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль the.

Винятки

Деякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:

many – more – the most

good – better – the best

bad – worse – the worst

little – less – the least

old – older/elder – the oldest/eldest

far – farther/further – the farthest /furthest.

Вправа 5(b) с.73 (письмово) поставити прикметники в дужках у правильному ступені порівняння.

Підготувати усне висловлювання за темою “Schoollife”.

**********************************************************************

 

Математика

Самотійна робота з теми : «Пропорції »

1.Знайдіть відношення 57 до 100.

А) 5,7; Б) 43; В) 4,3; Г) 0,57.

2. яка з наведенних рівностей є пропорцією ?

А)12:4=3:9; Б)15:3=8,5:1,7; В):2=:3; Г): 2=2: .

3. Знайдіть невідомий член пропорції 5:х = 10:17,8.

А) 35,6; Б)4,45; В) 8,9; Г) 3,56.

4.За 5 годин у млині змолотили 45 т борошна. Скільтки тонн борошна можна змолотити за 7 годин?

А) 50т; Б)72 т; В) 49т; Г) 63т.

5.Відрізок довжиною 54 см поділили на частини пропорційно до чисел 2:3:4. Знайдіть довжину кожної частини?

А) 12;16; 26; Б) 12; 18 ;24; В) 16;18; 20;Г) 14;18;22.

6. Відстань між двома містами дорівнює 160 км . Визначте масштаб карти, на якій ця відстань дорівнює 3,2 см.

А) 1:5 000 000; Б) 1:2 000 000; В) 1:50 000; Г) 1:2 000 0.

7.Відстань на карті між двома містами дорівнює 24см. Обчисліть відстань між ціми містами на місцевості , якщо мастаб карти дорівнює 1:400 000.

8. Розв’яжіть рівняння.

 

 За темою «Коло. Круг. Циліндр. конус. Куля. Відсоткові розрахунки. »

Стор 116- 120 читати, вчити означення, формули. № 679-684 розглянути усно. Виконати № 685, 693, 694, 697.

Стор 123- 125 читати, розглянути види діаграм, задача 1 стор 124.

№ 713 -718 розглянути усно. Виконати № 720, 725, 727, 736, 741.

Стор 130 – 133 читати, вчити означення, відповідати на питання стор 133.

№ 749-754 розглянути усно. Виконати № 756, 757,759, 761,765,771.

Стор 136- 140 читати, розглянути детально задачі, відповідати на питання стор 140. № 780-788 розглянути усно. Виконати № 790, 794, 798, 806, 808, 811,814, 822, 826, 830, 840, 855, 866.

 

********************************************************************

Українська мова

 

Опрацювати тему за підручником «Незмінювані іменники» (параграф 34). Виконати вправи 282, 286 (письмово), вправу 287 (усно).

 **********************************************************************

Біологія

 §25 повт.,§26, мал 112 замал., зровии визначення, подивитися відео "Строение стебля" .

 

 ********************************************************************

 Інформатика